Stress och hälsa 2018-02-05T11:59:33+00:00

För bättre hälsa och mindre stress! Stresshantering

När varningsklockorna ringer och det lyser rött. Väljer du att köra på eller stannar du upp och lyssnar?

Stressen ökar i samhället, framförallt arbetsrelaterad stress. Konsekvenserna av det vet vi redan, frågan är hur vi agerar innan det går för långt …

Delta i Projektet – Medveten Hälsa HÄR

Om du fick möjlighet till stresshantering, skulle du ta chansen?

Tillsammans med vår samarbetspartner satsar vi fullt ut på stresshantering. Vi har en nollvision vad gäller utbrändhet och arbetsrelaterade stressjukdomar. Vårt mål är att vi ska få friskare, gladare chefer och medarbetare. Det i sin tur ger attraktiva arbetsplatser.

Instrument som mäter och analyserar stress

Vårt instrument mäter, följer och analyserar stress och hälsa både på individnivå och på verksamhetsnivå. Instrumentet stödjer användaren i hälsoarbetet och du som chef med personalansvar får ett arbetsverktyg som även underlättar ditt arbete med den psykosociala arbetsmiljön.

I samarbete för bättre hälsa och minskad stress

Vi söker testpiloter för en studie inom preventiv hälsovård, anmäl er här » 

Ladda ned studien:

Improving stress coping strategies through coaching »

Källa: CoachConnect and Norwegian University of LifeSciences www.coachconnect.no

Intresseanmälan!

Är du intresserad av att gå en kurs eller lyssna på föreläsning? Kanske vill du bara veta mer om vad du kan förvänta dig av att anlita Ledarskapslyftet? Välkommen att fylla i intresseanmälan och du blir kontaktad inom kort.