Projekt medveten hälsa 2018-02-05T11:50:32+00:00

Projekt – Medveten Hälsa

Sverige behöver få ett bättre företagshälsoklimat
Företagen är beroende av friska, engagerade medarbetare och chefer, för att mål och visioner ska uppnås. Enligt statistik så ökar dock arbetsrelaterade stressjukdomar väldigt snabbt som i sin tur många gånger leder till sjukskrivningar vilket påverkar företagen negativt. Varför inte ge verktygen att öka möjligheten till bättre företagshälsoklimat?

Syftet

Att identifiera och kartlägga sjukskrivningar på arbetsplatser kopplat till arbetesrelaterad stress för att öka insikten och förståelsen för orsaker och samband till ohälsa, vilket gör att vi på sikt når ett bättre företagshälsoklimat på arbetsplatser runt om i Sverige.

Målgrupper

  • Företag med höga sjukskrivningstal kopplat till arbetsrelaterade stress sjukdomar
  • Chefer och medarbetare som har varit, är eller på väg att bli utmattade eller utbrända på grund av arbetet

Mitt mål

Att skapa en knutpunkt för Sveriges företagare, chefer och medarbetare dit de kan vända sig för att få hjälp med handfasta resurser och processverktyg samt erfarenhetsutbyte som är aktuella för skapa bättre företagshälsoklimat samt vägleda och stödja företag, chefer och medarbetare.

Jag vill förbättra förutsättningarna att nå hållbara företagshälsoklimat med fokus på minskade sjukskrivningar. Det prioriterade arbetet är att kartlägga och identifiera orsaker och samband till arbetsrelaterade stressjukdomar samt analysera hur ohälsa hanteras idag av individerna och företagen för att på så sätt identifiera förbättringsområden och på sikt minska sjukskrivningar.

Jag kommer även att erbjuda föreläsningar, utbildningar, workshop och individuell. eller gruppcoacing till företag och individer inom ämnet medveten hälsa. Jag vill också verka för bättre samarbete mellan alla aktörer som berörs i rehabiliteringsprocessen för att förändring ska kunna ske.

Detta arbete ska sammanställas för att användas  i arbetet för bättre företagshälsoklimat.

Metod

För att uppnå målet med projektet så har jag tagit fram en del metoder som på olika sätt kan bidra till att skapa en helhet i arbetet med att förbättra företagshälsoklimatet och individernas hantering av sin ohälsa.

  • Kartläggning och analys  (nuläge – önskeläge)
  • Hälsobeteende för att öka förståelsen för hur det fungerar idag och vad som behöver förbättras, både på individnivå och verksamhetsnivå
  • Resultat
  • Uppföljning
  • Aktivt arbete

Redo för kartläggning?

Vill du ta ditt företag, dina chefer och medearbetare till nya nivåer vad gäller hälsa och friskare arbetsplatser så klicka på knappen, skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig för mer information

Ja, Tack!