På gång 2017-09-11T18:59:00+00:00

Föreläsning

Föreläsning om ohälsa och dess utmaningar Under åren har jag arbetat aktivt för att lyfta fram ämnet psykisk ohälsa, från upplevelsen av ensamhet till modet att prata om det. Efter att själv ha lidit av psykisk ohälsa i form av arbetsrelaterad utmattning och har kroniska nervskador med dagliga smärtor efter [...]

Hjärteprojekt

Ledarskap finns i många former. En viktig faktor är förmågan att hjälpa och utveckla andra. Av den anledningen har jag också tagit steget att bli ambassadör för ett projekt som riktar sig till barn, Hjärteprojektet, Alla hjärtans barn. Vill du visa ditt stöd och bidra till att hjälpa barn som [...]

Webinar

Webinar För chefer som vill utveckla sitt ledarskap Att arbeta som chef är otroligt inspirerande men också en utmaning när man har personalansvar. Det viktigaste för företag är lönsamheten och då krävs ett ledarskap som motiverar till produktivitet och inte stress och ohälsa. Arbetsverktyget för att lyckas är du som [...]

Tidigare händelser:

Arkiv: