Föreläsning

Föreläsning om ohälsa och dess utmaningar

Under åren har jag arbetat aktivt för att lyfta fram ämnet psykisk ohälsa, från upplevelsen av ensamhet till modet att prata om det. Efter att själv ha lidit av psykisk ohälsa i form av arbetsrelaterad utmattning och har kroniska nervskador med dagliga smärtor efter en felaktigt utförd operation av ett handledsbrott och alla utmaningar som jag stötte på och stöter på, fann jag motivationen att börja inspirera och motivera andra människor att välja #jagkan trots begränsningar och den eviga kampen att få hjälp. Genom min egen historia i centrum vill jag leverera kunskap, inspiration och känslor till åhörarna med budskapet – om jag kan, kan ni.

Vem är du? Hur ser din situation ut idag? Vad kan du göra för att din nuvarande situation kan bli bättre? Det är några av frågorna som tas upp under föreläsningen.

Välkommen på en föreläsning som ger dig insikt och arbetsverktyg att hantera livets alla utmaningar.

Förfrågningar och bokningar

By | 2018-02-05T08:28:08+00:00 January 22nd, 2018|På gång|0 Comments