Testa dig! 2017-11-29T07:36:22+00:00

Testa dig själv! Är du en bra ledare?

Ibland är det rent hopplöst att veta vilken typ av hjälp man egentligen behöver. Hur blir man en bra ledare?

Här kommer sex påståenden. Läs igenom dessa och fundera. Stämmer någon av dessa påståenden på dig? Om ja, så kommer Ledarskapslyftet att kunna hjälpa dig!

 1. Jag är företagsledare och vill lära mig hur jag blir en bättre ledare. Arbetet är utmanande i sig och det är tufft att försöka hitta egna strategier för att lyckas.


 2.  Jag vill ”tuffa till” min roll som ledare. Jag har svårt att säga nej, har kontrollbehov och är ganska trött då jag ständigt jobbar. Jag behöver strategier för hur jag ska leda mig själv för att få mer kvalitativ tid på annat än jobbet.

   

 3. Jag har förstått att det är viktigt att ha ett bra ledarskap för att kunna leda företaget framgångsrikt men hur får jag in det i företaget på ett naturligt sätt? Jag behöver någon som kan hjälpa mig.


   

 4. Jag tycker det är svårt att prioritera. Det behöver jag hjälp med


   

 5. .Jag har svårt att delegera. Det går fortast om jag gör det själv men jag märker att min stress har ökat och det påverkar företaget.


   

 6. Jag har personalansvar och vill utveckla mitt ledarskap. Jag har ingen riktig strategi för hur jag ska leda personalen och vill ha hjälp att skapa framgångsrika strategier som fungerar för verksamheten.


   

Kontakta mig!

Jag har svarat ja på något/några av dessa påståenden. Kontakta mig för ett förslag över hur Ledarskapslyftet kan hjälpa mig.