Den medelmåttige läraren berättar.
Den gode läraren förklarar.
Den överlägsne läraren förevisar.
Den store läraren inspirerar.

Personliga mötet 2017-11-29T07:23:48+00:00

Chefsstöd och chefscoaching

Med chefscoaching skapar du en långsiktig, hållbar utveckling för ditt ledarskap. Du får personligt stöd, rådgivning och uppföljning för att din utveckling ska resultera i en långsiktig hållbar förändring.

Min övertygelse är att du lyckas bättre om du får stöd och hjälp och de rätta verktygen utifrån dina behov, din nuvarande situation och vem du är. Då behåller du fokus och motivationen. Genom rådgivning och motivationssamtal skapas ett ökat välbefinnande, ökat självförtroende och självkänsla som på sikt gagnar allt och alla i verksamheten.

Skapa insikt om dig själv

Syftet med chefscoaching och motiverande samtal är att skapa insikt om dig själv ochdsina förmågor samt se sitt eget ansvar i hur resultatet blir i ditt sätt att leda. Du får konkreta tips, idéer och verktyg, utifrån dina behov, med praktiska övningar för att därefter kunna påbörja positiv förändring och utveckling. Min styrka ligger i engagemanget, den unika samtalsmetoden och förståelsen för processen som gör att du ska lyckas.

Du utvecklar dig som:

 • person
 • ledare
 • gruppmedlem

Dessa egenskaper kommer i sin tur att:

 • utveckla företaget
 • utveckla god hälsa och en samverkande god arbetsmiljö

Vi erbjuder chefscoaching:

Genom det personliga mötet:

 • Enstaka tillfällen
  Passar dig som vill testa rådgivande samtal eller vill följa upp pågående utvecklingsarbete. Bäst resultat blir det om du satsar på kontinuitet i handledningen.
 • Årsabonnemang eller halvårsabonnemang
  Passar dig som vill lägga ner engagemang under en längre tid, för att hålla motivationen och fokus på topp. Strategier skapas och uppföljning görs av dina framsteg och insikter.

Vi gör en analys av ditt behov av förändring i din roll som ledare kopplat till företaget. Hur det upplevs idag och förbättringspotential. Utifrån detta skapar vi utvecklingsstrategier och påbörjar arbetet enligt överenskommelse med tydlig målplan och förväntade resultat.

Intresseanmälan!

Är du i behov av att få stöd och hjälp i ditt ledarskap? Att få de rätta verktygen för att leda dina personal och få den respekt du förtjänar? Tveka inte att ta kontakt för mer information och hur vi kan skapa en strategisk plan för din utveckling.

”Jag tycker att våra samtal var väldigt givande. Du svarade på mina frågor på ett mycket konstruktivt sätt. Jag fick svar på flera frågor än jag trodde att jag egentligen ens hade, vilket gjorde att jag fick mycket mer ut av det rådgivande samtalet. Tack så hemskt mycket för din hjälp och jag lär återkomma!”

Meiju Vartiainen, Företagare och chef